Opravy a servis elektroniky

 

Provádíme opravy a servis elektroniky. Všechny značky po záruce. Jsme autorizovaný servis LG Electronics. Provádíme záruční a pozáruční servis LG Electronics.
Televizory LED, LCD, OLED, Plazma, videorecordéry VHS, DVD recordéry, domácí kina, DVD přehrávače, satelitní přijímače, audio systémy, monitory, vysavače, mikrovlnné trouby, i jiné po telefonické domluvě.
Čištění hlav VHS, laserů DVD, CD. Opravy dálkového ovládání. Prodej nových náhradních dálkových ovládání. Prodej nových náhradních dílů na vysavače LG Electronics. Zjištění rentabilnosti opravy u starších zařízení. Posouzení přístrojů pro pojišťovnu v případě mimořádných událostí.

Pracovní doba
Pondělí – Pátek:     8 – 11 / 12 – 17 hod
Sobota – Neděle:    zavřeno

Hlavní servisované značky: LG, SONY, THOMSON, SENCOR, SAMSUNG, SHARP, PANASONIC, TOSHIBA, JVC, PHILIPS a jiné.
firma-2firma-1

Jsme součástí systému zpětného odběru elektroodpadu, to znamená, že pokud si u nás zakoupíte výrobek, Váš starý bezplatně odebereme k ekologické likvidaci. V případě neopravitelnosti výrobku, ho u nás můžete zdarma zanechat k ekologické likvidaci pro firmu ASEKOL.
Záruční opravy monitorů neprovádíme. Opravy analogových satelitních přijímačů provádíme jen po dohodě se zákazníkem. Zajišťujeme vlastní svoz a rozvoz přístrojů.
Odhadní cenou opravy se rozumí cena materiálu a práce, včetně DPH 21%. K této odhadní ceně se připočítává cena dopravy přístroje od zákazníka na servis a zpět dle ceníku. Odhadované ceny i zálohy, lze na přání zákazníka upravit. V případě vyšší ceny, bude technik kontaktovat zákazníka.
Po dokončení zakázky posíláme zákazníkovi upozornění SMS zprávou nebo telefonicky. Průběh zakázky lze sledovat pouze na hlavním webu naší firmy, na základě čísla opravenky.
Všeobecné smluvní podmínky
Pozáruční dílenské i externí opravy jsou prováděny na základě smlouvy o dílo dle §2586 občanského zákoníku na základě písemné zakázky o převzetí přístroje. Dílem se rozumí oprava nebo úprava věci (§ 2587 občanského zákoníku) .
Při nutnosti zvýšení odhadované ceny kontaktujeme zákazníka a v opravě pokračujeme pouze po jeho odsouhlasení. Totéž platí i při nedodržení termínu z důvodu delší dodávky náhradního dílu.
Záruční doba na provedenou práci jsou 3 měsíce a záruční doba na náhradní díl je 3 měsíce, dle §654 občanského zákoníku. Záruka počíná dnem převzetí opraveného/posouzeného přístroje.
Záruční opravy se řídí specifickými podmínkami, jež jsou uvedeny v záručním listě konkrétního přístroje. Běžná záruční doba podle zákona je v České republice 24 měsíců. Může být i delší podle podmínek prodejce a přístroje.
Zákazník je povinen vyzvednout zakázku do 1 měsíce po dokončení opravy (netýká se oprav, které jsou rozváženy naší firmou). Pokud zákazník přístroj nevyzvedne do 6 měsíců od předání k opravě, dává tímto souhlas s jejím odkoupením, nebo ekologickou likvidací, bez nároku na náhradu škody.

 Posted by at 22.35
This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT